Instal·lacions d'electricitat

 • Instal·lacions elèctriques domèstiques i industrials
 • Butlletins i certificats
 • Assessorament energètic
 • Manteniment integral
 • Legalització d'instal·lacions
 • Instal·lacions especials

Instal·lacions d'aigua

 • Instal·lacions domèstiques d'aigua freda i calenta
 • Instal·lacions industrials
 • Sistemes de tractament d'aigua (descalcificació, desnitratació, cloració, osmosis, etc.)
 • Sistemes de regadiu
 • Sistemes de bombeig

Instal·lacions de gas

 • Instal·lacions de gas natural, propà, butà i gas-oil
 • Revisions periòdiques
 • Instal·lacions aeries i soterrades

Instal·lacions de calefacció

 • Calefacció per terra radiant i refrescant
 • Calefacció per radiadors
 • Substitució de calderes
 • Controls programables avançats de reducció de consum
 • Sistemes d'aerotèrmia

Aire condicionat i ventilació

 • Aire condicionat domèstic
 • Aire condicionat per conductes
 • Aire condicionat industrial i terciari
 • Manteniment
 • Sistemes de ventilació
 • Fan coils

Energies renovables

 • Energia solar tèrmica per a aigua calenta
 • Energia solar fotovoltàica per a instal·lacions aïllades
 • Energia solar fotovoltàica per a autoconsum
 • Sistemes de calefacció i aigua calenta per aerotèrmia
 • Calderes i estufes de biomassa
 • Geotèrmia

Il·luminació

 • Il·luminació tècnica
 • Il·luminació decorativa
 • Il·luminació exterior
 • Assessorament per a estalvi energètic

Telecomunicacions

 • Instal·lació i reparació d'antenes i tdt
 • Instal·lació i reparació de parabòliques
 • Porters i videoporters automàtics
 • Sistemes de videovigilància
 • Sistemes d'alarma
 • Sistemes de sonorització

Electrodomèstics

 • Venda d'electrodomèstics
 • Servei de reparació

Fotovoltaica

 • Energia solar fotovoltaica per a autoconsum
 • Energia neta i sostenible
 • Estalvi econòmic i independència energètica
 • Injecció d'excedents a xarxa
 • Instal·lacions aillades
 • Legalització i tràmit de subvencions

Sol·liciti més informació sobre els nostres serveis